محصولات ما

مایع ظرفشویی

رایحه لیمو

مایع ظرف شویی دیبا با رایحه لیمو، مبارزه کننده اصلی چربی است. فرمولاسیون پیشرفته‌ی ما فوراً چربی را از بین می‌برد و به 10 روش مختلف برای مبارزه با چربی در آشپزخانه شما و فراتر از آن عمل می کند.

مایع ظرفشویی

رایحه پرتقال

مایع ظرف شویی دیبا با رایحه پرتقال، مبارزه کننده اصلی چربی است. فرمولاسیون پیشرفته‌ی ما فوراً چربی را از بین می‌برد و به 10 روش مختلف برای مبارزه با چربی در آشپزخانه شما و فراتر از آن عمل می کند.